Scania Parts Logistics schakelt over naar duurzaam transport via Haven Genk

Na een grondige analyse van de maritieme exportflow door Multimodaal.Vlaanderen (VIL) blijkt dat Scania Parts Logistics de containers die vanuit Oudsbergen via de haven van Antwerpen vertrekken perfect via Haven Genk en het Albertkanaal kan verschepen. De voordelen zijn indrukwekkend: 47% minder CO2 uitstoot in vergelijking met de vrachtwagen, 1600 vrachtwagenritten minder over de E313, minstens 10% kostenbesparing op het transport Oudsbergen-Antwerpen alsook een aantal procesoptimalisaties in het magazijn.

Haven Genk

Na een grondige analyse van de maritieme exportflow door Multimodaal.Vlaanderen (VIL) blijkt dat Scania Parts Logistics de containers die vanuit Oudsbergen via de haven van Antwerpen vertrekken perfect via Haven Genk en het Albertkanaal kan verschepen. De voordelen zijn indrukwekkend: 47% minder COuitstoot in vergelijking met de vrachtwagen, 1600 vrachtwagenritten minder over de E313, minstens 10% kostenbesparing op het transport Oudsbergen-Antwerpen alsook een aantal procesoptimalisaties in het magazijn.

Uit de analyse die werd uitgevoerd door Multimodaal. Vlaanderen blijkt dat driekwart van de exportcontainers die vanuit Oudsbergen per truck vertrekken, in aanmerking komen voor modal shift naar de barge op basis van het “ICY” (Inland Container Yard) concept. Dat betekent dat de lege container niet in Antwerpen wordt opgehaald, maar direct aan de binnenvaart terminal in Genk, waardoor de rit met lege container vanuit Antwerpen wordt uitgespaard. De geladen containers vertrekken dan vanuit Haven Genk met de barge naar de deepsea terminal in de Antwerpse haven.

Start met 400 containers

Scania start deze week met de zendingen naar Brazilië via MSC, goed voor 400 containers per jaar. Vervolgens worden de andere bestemmingen uit de VIL analyse stap voor stap onderzocht en waar mogelijk overgezet. Het totale potentieel voor de barge bedraagt een 800-tal containers per jaar.

47% CObesparing

“Scania’s ultieme doel is het voortouw nemen in de verschuiving naar een duurzaam transportsysteem en heeft daarvoor ambitieuze targets gezet. Op vlak van logistiek kunnen multimodale flows een sleutelrol spelen. De overschakeling naar de binnenvaart toont perfect aan dat duurzaam transport hand in hand kan gaan met kostenbesparingen en procesverbeteringen” vertelt Hans Thijs, Director Transport & Distribution Structure bij Scania Parts Logistics. “Daarnaast konden we rekenen op de voortdurende steun en betrokkenheid van onze partners Haven Genk en Nippon.”

De totale CO2 besparing voor de 800 containers bedraagt 85 ton, ofwel 47% minder dan via de weg. De mobiliteitswinst op de E313 en de ring rond Antwerpen telt dubbel door: de shift van 800 containers betekent 1600 uitgespaarde ritten van en naar Antwerpen, goed voor 168.000 km minder over de weg!

“Dit project illustreert, aldus Vlaams Minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, andermaal de enorme voordelen van de modal shift en het belang van een neutrale organisatie als Multimodaal.Vlaanderen om bedrijven het noodzakelijke duwtje in de rug te geven”.

Duurzaam en rendabel

Bedrijfseconomisch is dit project  een voltreffer met een kostenbesparing van ruim 10% op het traject Oudsbergen-Antwerpen. Die besparing ligt in de realiteit nog een stuk hoger omwille van de positieve neveneffecten van de modal shift. Door de lege containers ’s avonds aan te voeren en ’s ochtends geladen op te halen, slaagt Scania erin om de workload tussen de dag- en de nachtploeg beter te balanceren. Ook op vlak van douaneformaliteiten vindt een optimalisatie plaats. Door te werken met het pick & drop systeem worden de containers na het ophalen meteen doorgevoerd naar de transit-vrije zone in Haven Genk. Dit laat Scania toe om de export documenten zonder tijdsdruk klaar te maken.

De overschakeling naar de binnenvaart toont perfect aan dat duurzaam transport hand in hand kan gaan met kostenbesparingen en procesverbeteringen”.

Hans Thijs, Director Transport & Distribution Structure bij Scania Parts Logistics.

View all news items

Nog een vraag over Haven Genk?

Wil je nog meer weten over onze logistieke oplossingen? Of krijg je graag een offerte op maat? We helpen je met plezier verder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons.